Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0007 Okół, gm. Bałtów, oznaczonej jako działka nr 3143/1 o pow. 0,0060 ha, objętej decyzją Nr 4/16 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2016 r., znak: SPN.III.7820.1.4.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie nowego drogi wojewódzkiej Nr 754.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 30.05.2017
Obowiązuje od : 30.05.2017
Obowiązuje do : 13.06.2017
Data wytworzenia : 30.05.2017
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba