Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa prawa własności nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0001 miasto Daleszyce, oznaczonej jako działka nr 1018/1 o pow. 0,0020 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 6/16 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2016 r., znak: SPN.III.7820.1.7.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 na odcinku Kranów – Daleszyce w km od 12+330 do 13+107, na terenie miasta Daleszyce.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 29.05.2017
Obowiązuje od : 29.05.2017
Obowiązuje do : 12.06.2017
Data wytworzenia : 29.05.2017
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba