Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach, obręb 0006, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 15/22 o pow. 0,0027 ha, zajętej pod drogę publiczną – pn. „ul. Zagnańska”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 06.06.2019
Obowiązuje od : 06.06.2019
Obowiązuje do : 20.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba