Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 3.06.2019 r. znak: SPN.II.7533.527.2018 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej we Włoszczowie (obr. 0009), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 3671 o pow. 0,1022 ha, zajęta pod drogę publiczną nr 786 pn. „Częstochowa – Św. Anna – Koniecpol – Włoszczowa - Łopuszno”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.06.2019
Obowiązuje od : 10.06.2019
Obowiązuje do : 24.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba