Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 4.06.2019 r. znak: SPN.II.7533.17.2019 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych we Włoszczowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 3835/3 o pow. 0,0729 ha, (obr. 0007), Nr 4607/42 o pow. 0,7082 ha oraz Nr 4607/46 o pow. 1,5343 ha, (obr. 0009), zajęte pod drogę publiczną nr 742 pn. „Przygłów – Łęczno – Ręczno – Włoszczowa - Nagłowi-ce”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.06.2019
Obowiązuje od : 10.06.2019
Obowiązuje do : 24.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba