Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Wójta Gminy Pawłów zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia, na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.) przez Gminę Pawłów, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0015 Nieczulice, gmina Pawłów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Starachowickiego w dniu 01.03.2018 r. za Nr P.2611.2018.366, jako działka Nr 185/2 o pow. 0,0342 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 1552026 pn. „Chybice - Nieczulice” (nowy Nr 362023 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.06.2019
Obowiązuje od : 10.06.2019
Obowiązuje do : 24.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba