Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0030 Radzanów, gmina Busko – Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 454/1 o pow. 1,3021 ha, nr 454/2 o pow. 0,3641 ha i nr 454/3 o pow. 0,2838 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 973 pn. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Żabno.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 01.07.2019
Obowiązuje od : 01.07.2019
Obowiązuje do : 15.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba