Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 01.07.2019 r. znak: SPN.II.7533.501.2018 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0017 Ostrów, gmina Krasocin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 36 o pow. 2,21 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 786 pn. Częstochowa - Św. Anna - Koniecpol - Włoszczowa - Łopuszno.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 01.07.2019
Obowiązuje od : 01.07.2019
Obowiązuje do : 15.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba