Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 04.07.2019 r. znak: SPN.II.7533.534.2018 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 12 Mokrsko Dolne, gmina Sobków, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego, w dniu 13.10.2016 r. pod nr. P.2602.2016.1779, jako działka nr 42/2 o pow. 0,0005 ha (wydzielona z działki nr 42 o pow. 0,4500 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15313 pn. Podlesie - Brus - do drogi 15312 (nowy nr 0161 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 04.07.2019
Obowiązuje od : 04.07.2019
Obowiązuje do : 18.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba