Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu w Starachowicach zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Starachowicki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Gadka, gmina Mirzec, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 17.12.2018 r. pod nr. P.2611.2018.1949, jako działka nr 273/2 o pow. 0,0051 ha (wydzielona z działki nr 273 o pow. 0,2400 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15853 pn. Skarżysko-Kamienna – Mirzec (nowy nr 0557 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 08.07.2019
Obowiązuje od : 08.07.2019
Obowiązuje do : 22.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba