Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 08.07.2019 r. znak: SPN.II.7533.431.2018 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kielce z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności w udziale wynoszącym ½ części do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0016, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 692/4 o pow. 0,0614 ha, zajętej w dniu 31.12.1998 r. pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Krakowska.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 08.07.2019
Obowiązuje od : 08.07.2019
Obowiązuje do : 22.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba