Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu postanowienia w sprawie zażalenia na postanowienie starosty

Wojewoda Świętokrzyski stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) – zwanej dalej Kpa, w związku z art. 8 i art. 113 ust. 6 – 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) zawiadamia, że na podstawie art. 138 § 1 w związku z art. 144 Kpa, wydał postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie Starosty Staszowskiego z dnia 26 marca 2019 roku znak: GN-III.683.1.2017 o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Staszów prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 30 Wiśniowa Poduchowna, gmina Staszów oznaczonej jako działka nr 446/9 o pow. 0,0190 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych nr: 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa, gmina Staszów

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.07.2019
Obowiązuje od : 11.07.2019
Obowiązuje do : 25.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba