Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 30.07.2019 r. znak: SPN.II.7533.36.2019 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Starachowicki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0001 Gadka, gmina Mirzec, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 17.12.2018 r. pod nr. P.2611.2018.1949, jako działka nr 279/2 o pow. 0,0010 ha (wydzielona z działki nr 279 o pow. 0,05 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15853 pn. Skarżysko-Kamienna – Mirzec (nowy nr 0557 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 30.07.2019
Obowiązuje od : 30.07.2019
Obowiązuje do : 13.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Michał Zachariasz