Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0006 m. Kielce, oznaczonej jako działka nr 1176, która po ostateczności decyzji Nr 19/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2018 roku, znak: SPN.III.7820.1.17.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi wojewódzkiej, Nr 762 w ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa od skrzyżowania z ul. Jesionową – drogą krajową 74 do skrzyżowania z ul. Warszawską – drogą powiatową Nr 0900T, budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 762 od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Radomską – drogą krajową Nr 73, rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 w ciągu ul. Szybowcowej, budowie dwóch obiektów mostowych na rzece Silnicy, będzie oznaczona jako działka nr 1176/1 o pow. 0,0016 ha i stanie się własnością Województwa Świętokrzyskiego.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 02.08.2019
Obowiązuje od : 02.08.2019
Obowiązuje do : 16.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba