Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Potok Mały, gm. Jędrzejów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego, w dniu 21.09.2017 r. pod nr P. 2602.2017.1482, jako działka Nr 59/5 o pow. 0,0169 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15326 pn. „Deszno – Zagórze – Potok Mały” (nowy nr 0174 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 05.08.2019
Obowiązuje od : 05.08.2019
Obowiązuje do : 19.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba