Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 02.08.2019 r. znak: SPN.II.7533.127.2019 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0007, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Starachowickiego w dniu 11.12.2017 r. za Nr P.2611.2017.1799 jako działka Nr 430/4 o pow. 0,0058 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Fryderyka Lempe”

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 05.08.2019
Obowiązuje od : 05.08.2019
Obowiązuje do : 19.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba