Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 30.07.2019 r. znak: SPN.II.7533.132.2019 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obr. Rataje Karskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 593/1 o pow. 0,8135 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 73 pn. „Wiśniówka – Kielce – Morawica – Busko-Zdrój – Szczucin – Dąbrowa Tarnowska – Lisia Góra – Tarnów”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 06.08.2019
Obowiązuje od : 06.08.2019
Obowiązuje do : 20.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba