Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości położonej w obrębie 0027 Odonów, gmina Kazimierza Wielka, oznaczonej jako działka nr 83/5, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie oznaczona jako działka nr 83/19 o pow. 0,0080 ha i stanie się własnością Województwa Świętokrzyskiego.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 07.08.2019
Obowiązuje od : 07.08.2019
Obowiązuje do : 21.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba