Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informuje, iż stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4c, ust. 4f, ust. 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości położonej w obrębie 0018 Mularzów, gmina Radoszyce, oznaczonej jako działki: nr 115/1, nr 116, które po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będą oznaczone odpowiednio: nr 115/3 o pow. 0,0126 ha, nr 116/1 o pow. 0,0314 ha i staną się własnością Województwa Świętokrzyskiego

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.08.2019
Obowiązuje od : 09.08.2019
Obowiązuje do : 23.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba