Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach (obręb 0006), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 15/20 o pow. 0,0050 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ulica Zagnańska”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 08.08.2019
Obowiązuje od : 08.08.2019
Obowiązuje do : 22.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba