Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 08.08.2019 r. znak: SPN.II.7533.470.2018 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Pawłów, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0015 Nieczulice, gmina Pawłów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 01.03.2018 r. pod nr. P.2611.2018.366, jako działka Nr 178/2 o pow. 0,0034 ha, zajętej pod drogę publiczną - gminną Nr 1552026 (nowy Nr 362023 T) pn. „Chybice – Nieczulice”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.08.2019
Obowiązuje od : 09.08.2019
Obowiązuje do : 23.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba