Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski informuje że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0007 m. Kielce, oznaczonej jako działka nr 536, która po uzyskaniu waloru ostateczności decyzji Nr 19/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2018 roku, znak: SPN.III.7820.1.17.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej, Nr 762 w ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa (…), będzie oznaczona jako działka nr 536/1 o pow. 0,0041 ha, nie może być zakończone w ustalonym terminie z uwagi na konieczność wyjaśnienia stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości, w związku z treścią postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 28 czerwca 2019 roku, sygn. akt VIII Ns 1296/19, o zasiedzeniu prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 536/3 i nr 536/5. Przewidywany termin zakończenia postępowania to 14 października 2019 roku.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.08.2019
Obowiązuje od : 12.08.2019
Obowiązuje do : 26.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba