Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 16.08.2019 r. znak: SPN.II.7533.334.2018 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w Kielcach (obr.0017) oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 107/81 o pow. 0,0260 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 74 pn. „(Piotrków Trybunalski) Sulejów Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol - Kraśnik”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 27.08.2019
Obowiązuje od : 27.08.2019
Obowiązuje do : 10.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba