Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 29.08.2019 r. znak: SPN.II.7533.248.2019 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Radoszycach, obręb 0025, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 8198 o pow. 0,5705 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 728 pn. Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą – Końskie – Łopuszno – Jędrzejów.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 30.08.2019
Obowiązuje od : 30.08.2019
Obowiązuje do : 13.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba