Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu w Jędrzejowie zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 16 Ludwinów, gmina Jędrzejów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego, w dniu 04.03.2019 r. pod nr. P.2602.2019.427, jako działka nr 18/12 o pow. 0,0031 ha (wydzielona z działki nr 18/4 o pow. 2,0600 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15324 pn. Jaronowice – Skroniów – Dalechowy (nowy nr 0172 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 30.08.2019
Obowiązuje od : 30.08.2019
Obowiązuje do : 13.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba