Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 30.08.2019 r. znak: SPN.II.7533.66.2019 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Starachowicki, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności nieruchomości położonej w gminie Mirzec, obręb Gadka, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 17.12.2018 r. pod nr P.2611.2018.1949, jako działka Nr 215/5 o pow. 0,0058 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15853 pn. „Skarżysko Kamienna – Mirzec” ( nowy numer 0557 T ).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 30.08.2019
Obowiązuje od : 30.08.2019
Obowiązuje do : 13.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba