Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Małopolskie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0004 Borusowa, gmina Gręboszów, oznaczonej jako działki: nr 38/2 o pow. 0,0173 ha i nr 38/3 o pow. 0,0904 ha (wydzielone z działki nr 38), objętej ostateczną decyzją Nr 4/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2019 roku, znak: SPN.III.7820.1.27.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu na rzece Wiśle w ciągu nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 973, w km od ok. 24+503 do ok. 25+765, na terenie gminy Nowy Korczyn w woj. świętokrzyskim oraz gminy Gręboszów w woj. małopolskim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 05.09.2019
Obowiązuje od : 05.09.2019
Obowiązuje do : 19.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba