Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuje, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym operat szacunkowy, w sprawie w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości położonej w obrębie 0009 Jóźwików, gmina Radoszyce, oznaczonej jako działka nr 102, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie oznaczona nr 102/1 o pow. 0,0029 ha i stanie się własnością Województwa Świętokrzyskiego.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 06.09.2019
Obowiązuje od : 06.09.2019
Obowiązuje do : 20.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba