Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 05.09.2019 r. znak: SPN.II.7533.138.2019 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0025 Potok Mały, gmina Jędrzejów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Jędrzejowskiego w dniu 21.09.2017 r. za Nr P.2602.2017.1482, jako działka Nr 59/3 o pow. 0,0095 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15326 pn. „Deszno - Zagórze - Potok Mały” (nowy Nr 0174 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 06.09.2019
Obowiązuje od : 06.09.2019
Obowiązuje do : 20.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba