Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informuje, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0024 miasto Kielce, oznaczoną jako działki: nr 902/1 o pow. 0,0413 ha i nr 902/3 o pow. 0,0120 ha, nie może być zakończone w terminie do dnia 10 września 2019 r., z uwagi na konieczność dokonania odbioru operatu szacunkowego, przyjęcia go jako dowodu w sprawie i umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z operatem szacunkowym, o czym organ poinformuje odrębnym pismem. Przewidywany termin zakończenia postępowania w ww. sprawie to 29 listopada 2019 r.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.09.2019
Obowiązuje od : 10.09.2019
Obowiązuje do : 24.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba