Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o złożeniu i przekazaniu do Ministra Inwestycji i Rozwoju odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o złożeniu i przekazaniu do Ministra Inwestycji i Rozwoju wraz z aktami sprawy odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.08.2019r. znak: SPN.IX.7570.788.2018 o ustaleniu odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0006 m. Kielce, oznaczonej jako działka nr 212, która po ostateczności decyzji Nr 19/18 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2018 roku, znak: SPN.III.7820.1.17.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi wojewódzkiej, Nr 762 w ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa od skrzyżowania z ul. Jesionową – drogą krajową 74 do skrzyżowania z ul. Warszawską – drogą powiatową Nr 0900T, budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 762 od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Radomską – drogą krajową Nr 73, rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 745 w ciągu ul. Szybowcowej, budowie dwóch obiektów mostowych na rzece Silnicy, będzie oznaczona jako

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.09.2019
Obowiązuje od : 10.09.2019
Obowiązuje do : 24.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba