Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 01.10.2019 r. znak: SPN.II.7533.523.2018 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Brody z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obr. 0009 Lipie, gm. Brody oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 143/1204 o pow. 0,4139 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 1524002 pn. „Zębiec - Lipie” (nowy nr 313002 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.10.2019
Obowiązuje od : 09.10.2019
Obowiązuje do : 23.10.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba