Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że została wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzja z dnia 09.10.2019 r. znak: SPN.II.7533.516.2018 w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Buski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0039 Szczaworyż, gmina Busko-Zdrój, oznaczonej na mapie do regulacji stanu prawnego nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Buskiego, w dniu 12.06.2018 r. pod nr. P.2601.2018.816, jako działka nr 16/1 o pow. 0,0323 ha (wydzielona z działki nr 16 o pow. 0,3100 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15152 (nowy nr 0050 T) pn. Chrusty – Żerniki Górne.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.10.2019
Obowiązuje od : 09.10.2019
Obowiązuje do : 23.10.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba