Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Wójta Gminy Pawłów zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Pawłów z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w Nieczulicach (obręb 0015), gmina Pawłów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 1.03.2018 r. pod nr P. 2611.2018.366, jako działka Nr 39/2 o pow. 0,0125 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 1552026 pn. „Chybice - Nieczulice”. (nowy nr 362023 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.10.2019
Obowiązuje od : 10.10.2019
Obowiązuje do : 24.10.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba