Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0001 Chełmce, gmina Strawczyn, oznaczonej jako działka 42/1 o pow. 0,0049 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 7/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 maja 2019 roku, znak: SPN.III.7820.1.1.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 748, na odcinku od km 8+590 do km 8+970, w miejscowości Bugaj, gminie Strawczyn, w powiecie kieleckim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 10.10.2019
Obowiązuje od : 10.10.2019
Obowiązuje do : 24.10.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba