Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0007 Gromadzice, gmina Bodzechów, oznaczonej na mapie do regulacji stanu prawnego, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, w dniu 25.11.2015 r. pod nr. P.2607.2015.1893, jako działka nr 325/2 o pow. 0,0203 ha (wydzielona z działki nr 325 o pow. 0,9800 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15981 pn. Podszkodzie - Gromadzice - Rzuchów - granica województwa - (Jacentów) (nowy nr 0670 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.10.2019
Obowiązuje od : 10.10.2019
Obowiązuje do : 24.10.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba