Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0002 Barycz, gmina Końskie, oznaczonej jako działka nr 533/2 o pow. 0,0049 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 8/19 z dnia 28 maja 2019 r., znak: SPN.III.7820.1.26.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km ok. 77+258 do km ok. 84+001 na terenie gmin: Końskie i Gowarczów, w powiecie konecki.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 30.10.2019
Obowiązuje od : 30.10.2019
Obowiązuje do : 13.11.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba