Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) informuje, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa 2/3 części prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 16 Tokarnia, gmina Chęciny, oznaczonej jako działki: nr 1111/1 o pow. 0,0066 ha i nr 1184/1 o pow. 0,2157 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny-Jędrzejów” na terenie miasta i gminy Chęciny, gminy Sobków oraz gminy Jędrzejów, nie może być zakończone do 28 lutego 2020 r, z uwagi na konieczność uzyskania prawomocnego postanowienia Sądu o nabyciu spadku po zmarłej Stanisławie Kroście oraz ustalenia spadkobierców ww. nieżyjącej. Przewidywany termin zakończenia postępowania to 10 kwietnia 2020 r.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 28.02.2020
Obowiązuje od : 28.02.2020
Obowiązuje do : 13.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba