Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu do Ministra Rozwoju odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o przekazaniu odwołania od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2020 r. znak: SPN.VII.7570.334.2019 o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 0009 Jóźwików, gm. Radoszyce, oznaczoną jako działka nr 78/5 o pow. 0,0081 ha, objętą decyzją Nr 2/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2019 r., znak: SPN.III.7820.1.22.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 od km 104+100 do km 116+600 i od km 118+200 do km 120+060 wraz z budową obwodnicy Czałczyna długości ok. 1,65 km (początek w km ok. 116+600 drogi wojewódzkiej Nr 728, koniec na włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 728 w km ok. 118+100), na terenie gminy Radoszyce w powiecie koneckim i gminy Łopuszno w powiecie kieleckim, do Ministra Rozwoju w Warszawie.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 03.03.2020
Obowiązuje od : 03.03.2020
Obowiązuje do : 17.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba