Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - zwanej dalej kpa, zawiadamia że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0022 Plenna, gmina Radoszyce, oznaczonej jako działka nr 81/1 o pow. 0,0051 ha (wydzielona z działki nr 81)

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 05.03.2020
Obowiązuje od : 05.03.2020
Obowiązuje do : 19.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba