Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - zwanej dalej kpa, zawiadamia że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy, w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0033 Wyszmontów, gmina Ożarów, oznaczonej jako działka nr 583/1 o pow. 0,0279 ha (wydzielona z działki nr 583).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 17.03.2020
Obowiązuje od : 17.03.2020
Obowiązuje do : 31.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba