Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0016 Łachów, gm. Włoszczowa, oznaczonej jako działka nr 356, która po uzyskaniu waloru ostateczności niżej opisanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie oznaczona nr 356/2 o pow. 0,3296 ha, zostanie zakończone do dnia 15 czerwca 2020 r.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 30.03.2020
Obowiązuje od : 31.03.2020
Obowiązuje do : 14.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Michał Zachariasz