Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości położonej w obrębie 0024 Radoska, gmina Radoszyce, oznaczonej jako działka nr 569, które po uzyskaniu waloru ostateczności decyzji Nr 2/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 stycznia 2019 r., znak: SPN.III.7820.1.22.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie oznaczona nr 569/1 o pow. 0,0162 ha i stanie się własnością Województwa Świętokrzyskiego nie może być zakończone w terminie do 31 marca 2020 r., z uwagi na toczące się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Końskich w sprawie stwierdzenia zasiedzenia działki nr 569. W związku z powyższym przewiduję, że ww. postępowanie zostanie zakończone do dnia 20 czerwca 2020 r.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 31.03.2020
Obowiązuje od : 31.03.2020
Obowiązuje do : 14.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Michał Zachariasz