Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0022 Plenna, gmina Radoszyce, oznaczonej jako działka nr 81/1 o pow. 0,0051 ha (wydzielona z działki nr 81), objętej ostateczną decyzją Nr 13/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 października 2019 roku, znak: SPN.III.7820.1.8.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 w km ok. 0+007 do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T w km 4+148 na terenie gminy Radoszyce, w powiecie koneckim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 08.04.2020
Obowiązuje od : 08.04.2020
Obowiązuje do : 08.06.2020
Data modyfikacji : 25.05.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba