Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 0003 m. Stąporków, oznaczonej jako działka nr 3911/3 o pow. 0,0012 ha.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 29.04.2020
Obowiązuje od : 29.04.2020
Obowiązuje do : 08.06.2020
Data modyfikacji : 25.05.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba