Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0033 Wyszmontów, gmina Ożarów, oznaczonej jako działka nr 583/1, o pow. 0,0279 ha, objętej ostateczną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/20 z dnia 27 stycznia 2020 roku, znak: SPN.III.7820.1.12.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obustronnego chodnika, od km ok. 168+932 do km ok. 169+708 (strona lewa) i od km ok. 169+150 do km ok. 169+835 (strona prawa), w ciągu drogi krajowej Nr 79 w miejscowości Wyszmontów w gminie Ożarów w powiecie opatowskim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.05.2020
Obowiązuje od : 28.05.2020
Obowiązuje do : 11.06.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba