Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o przedłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 1 Budy, gmina Fałków oznaczonej jako działki: nr 1362/2 o pow. 0,0348 ha, nr 1403/1 o pow. 0,0213 ha, nie może być zakończone w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność sporządzenia operatu szacunkowego, dokonania odbioru operatu szacunkowego, przyjęcia go jako dowodu w sprawie i umożliwienia stronom postępowania zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z operatem szacunkowym. Przewidywany termin zakończenia przedmiotowego postępowania to 29 lipca 2020 r

Metryka strony

Data publikacji : 04.06.2020
Obowiązuje od : 04.06.2020
Obowiązuje do : 18.06.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba