Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0001 Łagów miasto oznaczonej jako działki nr 377/1 o pow. 0,0203 ha i nr. 784/1 o pow. 0,0172 ha (wydzielone odpowiednio z działek nr 377 i nr 784), objętej ostateczną decyzją Nr 3/20 z dnia 13 marca 2020 roku, znak: SPN.III.7820.1.14.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 756 od km ok. 29+892 do km ok. 30+850 wraz z rozbudową skrzyżowań, budową ciągu pieszo-rowerowego i chodnika, budową lub przebudową: sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych, innych dróg publicznych i zjazdów, na terenie miasta i gminy Łagów w powiecie kielecki.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 13.07.2020
Obowiązuje od : 13.07.2020
Obowiązuje do : 27.07.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba