Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 roku, znak:SPN.IX.7570.21.2019., zostało podjęte z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0017 Zdanowice, gmina Nagłowice, oznaczonej jako działka nr 176/13 o pow. 0,0010 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 3/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku, znak: SPN.III.7820.1.21.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 78 od km 183+530 do km 186+739 (str. lewa) od km 186+727 do km 190+375 (str. prawa) wraz z budową kładki dla pieszych i rowerzystów oraz nowego systemu odwodnienia na terenie gminy Nagłowice i Jędrzejów.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 21.07.2020
Obowiązuje od : 21.07.2020
Obowiązuje do : 04.08.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba