Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Ogłoszenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia Zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Województwo Świętokrzyskie prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0001 Kazimierza Wielka miasto, oznaczonej jako działka nr 1497/1 o pow. 0,0408 ha, objętej ostateczną decyzją Nr 9/19 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lipca 2019 roku, znak: SPN.III.7820.1.2.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Kazimierza Wielka w ciągu drogi wojewódzkiej, Nr 768 o długości 2,8 km (wraz z budową mostu na rzece Małoszówce w km ok. 1,9 projektowanej obwodnicy) oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 776 o długości ok. 2,4 km wraz z budową lub przebudową sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych i zjazdów, na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka w powiecie kazimierskim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.07.2020
Obowiązuje od : 28.07.2020
Obowiązuje do : 11.08.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba